1 Olağanüstü Genel Kurul İlanı


GÜNDEM:
1.Yoklama ve Açılış
2.Divan Seçimi
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5.Denetleme ve Mali Raporunun Okunması
6.Raporların Müzakeresi ve Oylanması
7.Genel Yönetim Kurulunun İbrası
8.Tahminin Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması
9. Genel Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülerek Karara Bağlanması
10.Seçimler
11.Dilek ve Temenniler
12.Kapanış


Genel Yönetim Kurulu