Genel Kurul İlanı


Derneğimiz 4.Olağan Genel Kurulu 21.05.2021 günü saat 12:00 de FEYZULLAH MAH. BAĞDAT-CADDE NO:276/29 ADATEPE İŞ MERKEZİ MALTEPE/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacak olup çoğunluk sağlanamadığı taktirde 28.05.2021 günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM:
1.Yoklama ve Açılış
2.Divan Seçimi
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4.Konuşmalar ve Öneriler
5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
6.Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
7.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
8.Raporların Müzakeresi ve Oylanması
9.Genel Yönetim Kurulunun İbrası
10.Tahminin Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması
11.Yurt Genelinde Temsilcilik Açma ve Kapatma Yetkisinin Genel Yönetim Kuruluna Verilmesi
12.Tüzüğün 1. Ve 16. Maddelerinin değiştirilmesi
13.Seçimler
14.Dilek ve Temenniler
15.Kapanış


Genel Yönetim Kurulu